Equilibrae
L'essència de la setmana
Amor i accepatció d'un mateix
Del 1 al 31 de gener del 2022
Five Corner
És una essència per quan un està disgustat amb sí mateix, té baixa l’autoestima, se sent reprimit, és introvertit, sent que no mereix aconseguir els seus objectius o l’abundancia i es fa un auto sabotatge. Five Corner ens aporta l’amor i acceptació d’un mateix, gaudir de la nostra bellesa, la confiança, l’autoafirmació per expressar qui som, la independència i el saber que som suficientment bons per donar el primer pas, deixar d’auto sabotejar-nos i liderar qualsevol projecte. Per gaudir i estimar-nos i que ens arribi el millor, la Terra ens proposa, tranquilitat, repòs i calma mental. No hi ha pressa. Tot allò que volguem ja ho tenim. Només cal deixar-lo aflorar.